Zwrot podatku zapłaconego w Anglii

System podatkowy w Anglii składa się z kilku podstawowych podatków, które płacone są od dochodów oraz oszczędności i dywidend. Podstawowy podatek dochodowy posiada trzy stawki 20%, 40% oraz 50%. Podatek w Anglii według najwyższej stawki podatkowej płacą osoby, których roczny dochód przekroczył 150 tys £. Do podstawy tego podatku wlicza się nie tylko bezpośrednie pobory, lecz również dodatkowe ubezpieczenia płacone przez pracodawcę.

W przeciwieństwie do Polski angielski system podatkowy w różny sposób opodatkowuje również dochody uzyskiwane z odsetek od posiadanych oszczędności. Stawki oraz progi podatkowe w tym podatku zbliżone są do stawek i progów stosowanych w przypadku podatku dochodowego. Podobnie opodatkowane są dochody pochodzące z dywidend otrzymywanych za posiadanie papierów wartościowych. Podatek w Anglii, jaki faktycznie zapłacimy uzależniony jest po części również od miejsca, w którym mieszkamy. Lokalne władze moją prawo wprowadzać podatki przeznaczone na utrzymanie służb policyjnych czy wywóz odpadów. Wielkość podatku ustalana jest na podstawie miejsca gdzie znajduje się nasza nieruchomość. Jeśli mieszkamy w dzielnicy uznawanej za bogatą nasz lokalny podatek będzie odpowiednio zwiększony.

Płacąc podatki w Anglii pamiętajmy, że tak jak w całej Unii Europejskiej znaczne ilości obciążeń podatkowych stanowią podatki ukryte w cenach towarów. Zarówno VAT jak i inne podatki ( akcyza alkoholowa, akcyza paliwowa) znacznie podnoszą wielkość faktycznie płaconych podatków.

Obywatele polscy mogą korzystać z zapisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jednak nadal zwrot podatku z zagranicy dla osób, które pracowały w Anglii jest atrakcyjny. Przelicznik kursowy oraz różnice w poziomie naliczania dochodów powodują, iż zwrot podatku jest nadal opłacalny. Zwrot podatku z zagranicy jest jednak dosyć skomplikowany i wymaga pomocy specjalistycznych firm. Pobierają one prowizje uzależnioną od wielkości przysługującego zwrotu. Decydując się na firmę, która wykona dla nas zwrot podatku z zagranicy warto wybrać sprawdzone przedsiębiorstwo z odpowiednim doświadczeniem.