Szybka pożyczka bezgotówkowa bez zaświadczeń

Wiele banków za pośrednictwem reklam telewizyjnych, reklamuje produkty bankowe, najkorzystniejsze na rynku, gwarantują najniższą ratę, środki z pożyczki w jeden dzień itp.

Jednak jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z tej oferty zastanów się poważnie, ponieważ często to co widzisz w reklamie odbiega od rzeczywistości.

Dla przykładu :
– Szybka decyzja w 10 minut – jednak nikt nas nie zapewnił ze to będzie maksymalnie 10 minut.
Pożyczka do 150000 zł ( oznacza to max limit a Tobie może przysługiwać tylko 4000 zł)

Banki sprawdzają nasza zdolność kredytową , a więc jeśli masz jakieś zobowiązania to może być problem z pożyczką .Instytucje bankowe sprawdzają nas w bazach BIK, BIG, KRD jeśli widniejesz w którejś z tych baz nie otrzymasz kredytu. Wówczas jeśli chcesz kredyt czy pożyczkę pozostaje nam jedynie instytucja poza bankowa.

Pojęcie kredytu i jego funkcje

chwilówkaKredyt bankowy jest swoistym rodzajem zobowiązań. Polega on na tym, że pomiędzy bankiem a klientem zostaje zawarta umowa, rzecz jasna w formie pisemnej. Każda ze stron zostaje do czegoś zobowiązana. Bank jest zobowiązany do udostępnienia kwoty określonej w umowie danemu kredytobiorcy. Ten zaś ma obowiązek zwrócić ową kwotę w terminie zawartym w podpisanej wcześniej umowie. Kredyt jest dość specyficznym typem zobowiązań, zwłaszcza dlatego, że charakteryzują go trzy cechy, a mianowicie terminowość, zwrotność i oprocentowanie. Bank udzielając kredytu dokonuje pewnej inwestycji, która ma przynieść zyski. Niemniej jednak jest to rzecz niepewna. W celu zminimalizowania ryzyka kredytowego bank dokonuje sprawdzenia wierzytelności kredytobiorcy poprzez analizę kredytową. Jednym z rodzajów analizy kredytowej jest scoring kredytowy, a także stosowany równie często scoring behawioralny. W przypadku gdy kredytobiorca staje się niewypłacalny, bank podejmuje odpowiednie kroki, które zostały uprzednio zawarte w umowie.

 

Rodzaje i funkcje kredytu

Wśród kredytów wyróżnia się kredyty gospodarcze inwestycyjne i kredyty gospodarcze obrotowe. Kredyt gospodarczy jest jak sama nazwa wskazuje przeznaczony na działalność gospodarczą. Kredyty gospodarczy udzielany jest osobom fizycznym oraz firmom. Należy dodać, że kredyty gospodarcze inwestycyjne są przeznaczone na zrealizowanie działań, które przynoszą zysk, natomiast kredyty gospodarcze obrotowe są udzielane w celu prowadzenia działalności. Kredyt gospodarczy obrotowy może być z kolei w rachunku kredytowym, rachunku bieżącym, bądź rewolwingowy. Kredyty dla osób fizycznych, które nie są udzielane w celu związanym z jakąkolwiek działalnością gospodarczą, noszą nazwę adekwatną do ich przeznaczenia, czyli kredyty samochodowe, kredyty konsumpcyjne, czy też popularne ostatnio kredyty mieszkaniowe. Kredyty pełnią funkcję emisyjną, gdyż w wyniku ich udzielenia, pewne środki pieniężne dostają się do obiegu, a także dochodową, ponieważ jeśli są przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej, zaczyna ona w krótkim czasie przynosić większe zyski niż dotychczas. Szczególnym rodzajem kredytu jest krótkoterminowa chwilówka. Jest to produkt dość kontrowersyjny ze względu na łatwość w uzyskaniu tego rodzaju zobowiązania oraz stosunkowo wysokie oprocentowanie w stosunku do tradycyjnych kredytów bankowych. Chwilówki pełnią funkcję chwilowej pomocy dla osób które pilnie potrzebują gotówki i wiedzą, że w krótkim czasie będą mieli możliwość i zasoby, by zwrócić zaciągnięty dług.