Pojęcie kredytu i jego funkcje

chwilówkaKredyt bankowy jest swoistym rodzajem zobowiązań. Polega on na tym, że pomiędzy bankiem a klientem zostaje zawarta umowa, rzecz jasna w formie pisemnej. Każda ze stron zostaje do czegoś zobowiązana. Bank jest zobowiązany do udostępnienia kwoty określonej w umowie danemu kredytobiorcy. Ten zaś ma obowiązek zwrócić ową kwotę w terminie zawartym w podpisanej wcześniej umowie. Kredyt jest dość specyficznym typem zobowiązań, zwłaszcza dlatego, że charakteryzują go trzy cechy, a mianowicie terminowość, zwrotność i oprocentowanie. Bank udzielając kredytu dokonuje pewnej inwestycji, która ma przynieść zyski. Niemniej jednak jest to rzecz niepewna. W celu zminimalizowania ryzyka kredytowego bank dokonuje sprawdzenia wierzytelności kredytobiorcy poprzez analizę kredytową. Jednym z rodzajów analizy kredytowej jest scoring kredytowy, a także stosowany równie często scoring behawioralny. W przypadku gdy kredytobiorca staje się niewypłacalny, bank podejmuje odpowiednie kroki, które zostały uprzednio zawarte w umowie.

 

Rodzaje i funkcje kredytu

Wśród kredytów wyróżnia się kredyty gospodarcze inwestycyjne i kredyty gospodarcze obrotowe. Kredyt gospodarczy jest jak sama nazwa wskazuje przeznaczony na działalność gospodarczą. Kredyty gospodarczy udzielany jest osobom fizycznym oraz firmom. Należy dodać, że kredyty gospodarcze inwestycyjne są przeznaczone na zrealizowanie działań, które przynoszą zysk, natomiast kredyty gospodarcze obrotowe są udzielane w celu prowadzenia działalności. Kredyt gospodarczy obrotowy może być z kolei w rachunku kredytowym, rachunku bieżącym, bądź rewolwingowy. Kredyty dla osób fizycznych, które nie są udzielane w celu związanym z jakąkolwiek działalnością gospodarczą, noszą nazwę adekwatną do ich przeznaczenia, czyli kredyty samochodowe, kredyty konsumpcyjne, czy też popularne ostatnio kredyty mieszkaniowe. Kredyty pełnią funkcję emisyjną, gdyż w wyniku ich udzielenia, pewne środki pieniężne dostają się do obiegu, a także dochodową, ponieważ jeśli są przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej, zaczyna ona w krótkim czasie przynosić większe zyski niż dotychczas. Szczególnym rodzajem kredytu jest krótkoterminowa chwilówka. Jest to produkt dość kontrowersyjny ze względu na łatwość w uzyskaniu tego rodzaju zobowiązania oraz stosunkowo wysokie oprocentowanie w stosunku do tradycyjnych kredytów bankowych. Chwilówki pełnią funkcję chwilowej pomocy dla osób które pilnie potrzebują gotówki i wiedzą, że w krótkim czasie będą mieli możliwość i zasoby, by zwrócić zaciągnięty dług.

Bezustanna walka o klientów, czyli nowe produkty finansowe z myślą o potrzebach klientów.

Multibank i mBank staną w szranki w walce o potencjalnych odbiorców kredytów samochodowych, wprowadzając możliwość zawierania pożyczek na zakup pojazdu online. Podążając za rosnącym popytem na pożyczki samochodowe już od dwóch lat klienci indywidualni BRE Banku korzystają z internetowej oferty kredytów sprzedawanych zdalnie.

Rosnąca popularność internetowej bankowości wymusza na bankach wprowadzanie nowych usług.

Oferowane za pośrednictwem internetu kredyty i pożyczki skierowane są szczególnie do aktywnych klientów którym zależy na oszczędzaniu cennego czasu, który musieli by poświęcić zarówno na pozyskanie informacji na temat ofert kredytów jak również formalności związanych z zawieraniem umowy.

Proces zawierania kredytu nie odbywa się co prawda całkowicie za pośrednictwem internetu, Jak wiadomo do zawarcia jakiejkolwiek pożyczki potrzebny jest co najmniej nasz dowód osobisty i podpis, jednak dzięki składaniu wniosków online czas oczekiwania na gotówkę znacznie maleje, a niektóre banki poza udzieleniem samej pożyczki oferują w pakiecie możliwość uzyskania spersonalizowanej karty kredytowej, zwiększonego limitu ROR.

W ten sposób skonstruowana oferta zyskała znacznie na atrakcyjności, dzięki czemu kredyty online w detalicznych częściach BRE Banku stały się jednym z najcenniejszych elementów rynkowej oferty banku. Oferty online to możliwość docierania do szerokiego grona potencjalnych klientów mieszkających w rożnych zakątkach polski, dla których wędrówki po placówkach banków mogą stanowić problem. Obecnie cztery spośród pięciu kredytów gotówkowych zawieranych z mBankiem to kredyty online.

Kredyty w 2012

Kredyty na 2012 i stopy procentowe

Zeszły rok nie należy do najlepszych dla kredytobiorców. Posiadacze kredytów w złotówkach odczuli zmiany wynikające z kolejnych decyzji Rady Polityki Pieniężnej. W znacznie korzystniejszym świetle prezentowała się sytuacja oszczędzających. Mimo iż rosnąca inflacja nieco psuła satysfakcjonujący wzrost korzystności warunków oprocentowania depozytów.

Kredytobiorcy biorąc pod uwagę wydarzenia w sferze bankowości które miały miejsce w zeszłym roku czują się znacznie zaniepokojeni. Stąd liczne pytania dotyczące przewidywanej sytuacji i wysokości rat kredytów w 2012.

Ten rok nie powinien przysporzyć kredytobiorcom gwałtownych zmian wysokości oprocentowania kredytów. W tym roku ważną rolę odegra kurs euro.

Wysokość stóp procentowych

Uwaga kredytobiorców od zawsze skupia się na wysokości stóp procentowych. Kredyty nie posiadające stałych stóp procentowych przysparzają wiele niespodzianek kredytobiorcom. Niepokojące niespodzianki zafundowane nam przez banki centralne wyostrzyły ostrożność posiadaczy kredytów.

Wysokość oprocentowania kredytów zależy zarówno od władz monetarnych i wskaźników rynku międzynarodowego- odgrywają one główną rolę w wysokości kosztów długoterminowych zobowiązań finansowych.

Kredyt lombardowy

Poza posiadaczami długoterminowych zobowiązań warto pamiętać o osobach zaciągających krótkoterminowe droższe kredyty. Ich uwaga powinna skupić się na wysokości stopy kredytu lombardowego narzucana bezpośrednio przez NBP. Stopa lombardowa ma na celu chronić konsumentów kredytów przed wyśrubowanymi kosztami pożyczek gotówkowych, ma jednak kilka wad. Niestety ostatnia zmiana tej ustawy uchyliła nieco drzwi instytucjom finansowym które mogą ukryć koszt kredytu w dodatkowych opłatach i prowizjach.

Kredyty w EURO

Posiadacze kredytów w euro mogą odetchnąć z ulgą, kłopotliwa sytuacja strefy wspólnej waluty bez wątpienia działają na ich korzyść. Wahania kursu złotówki dotykają nie tylko kredytobiorców, ale wszystkich zarabiających w tej walucie. Sprytną metodą poszukiwania oszczędności w okresie wahań kursów walut jest wykupowanie walut po niższym kursie i przechowywanie ich do czasu wzrostu wartości.

Kredyty we Frankach CHF

Zdaniem ekspertów polityka Szwajcarskich banków powinna być równie przewidywalna co poczynania EBC. Poczynania polityki Szwajcarskiego Banku Narodowego doprowadziły do obniżenia do zera stopy procentowej. W tym roku podniesienie ich wysokości jest bardzo mało prawdopodobne, z powodu usilnej walki z umocnieniem wartości franka.

Rada Polityki Pieniężnej

Kłopotliwa sytuacja gospodarcza niepokoi również Radę Polityki Pieniężnej która w obliczu zbliżającego się spowolnienia gospodarczego obawia się podnieść stopy procentowe, a za sprawą wysokiej inflacji i słabej pozycji złotego nie może pozwolić sobie na obniżki. Ta sytuacja nie zapowiada więc zmian przynajmniej do połowy 2012 roku. Obserwatorzy rynku przewidują zmiany stawki referencyjnej do 4,0% w trzecim i czwartym kwartale. Niestety ten spadek nie musi mieć wpływu na spadek rat kredytowych. Wysokość rat jest bezpośrednio uzależniona od stawek Wibor.

Wyższą wysokość rat zawdzięczamy rosnącym kosztom pieniądza na międzynarodowym rynku. Problemy z wypłacalnością banków w strefie euro mogą wywołać powtórzenie się poprzedniej fali kryzysu, czyli do ponownego zamrożenia wzajemnych pożyczek, co spowodowało podniesienie cen pieniądza na rynkach międzynarodowych.

Zmiany stóp dotykają również deponentów, z znacznym opóźnieniem. Wpływ na obraz oprocentowania mają nie tylko uwarunkowania rynku międzynarodowego, ale również zapotrzebowanie banków na pieniądz i działania konkurentów. Z tego też powodu warunki lokat różnią się uzależnione są w znacznym stopniu od wysokości stóp procentowych.

Zmiany podatku belki mogą zaowocować wzrostem korzystności lokat, w ten sposób banki spróbują zachować pieniądze deponentów.

Linki

  • poKredyt.pl – wszystkie rodzaje kredytów, najnowsze informacje z banków
  • 4Wladza.pl – dziennik kredytowy Czwarta Władza