Banki i ich pomoc w realizacji własnego pomysłu na biznes

O czym myślimy kiedy mamy pomysł na własny biznes, pierwsze co nam się nasuwa to środki czy je posiadamy albo skąd możemy środki uzyskać z jakiego źródła i bardzo często bywa tak że niestety właśnie brak środków jest powodem naszej rezygnacji.

Owszem jest wiele instytucji które oferują nam kredyt, ale w praktyce doświadczamy czegoś innego. Dla banku udzielenie kredytu nowo powstałej firmie to wyższy stopień ryzyka i mniejsza zdolność kredytowa.

Co wybrać kredyt czy pożyczkę co nam się będzie opłacało :

Przy pożyczce nie ma biurokracji dokumentacja ograniczona jest do minimum praktycznie dowód i podpis. Pożyczkę można wziąć nawet w jeden dzień.
Przy kredycie niestety dokumentów jest znacznie więcej i na decyzję banku czeka się nawet kilka tygodni.

Pojęcie kredytu i jego funkcje

chwilówkaKredyt bankowy jest swoistym rodzajem zobowiązań. Polega on na tym, że pomiędzy bankiem a klientem zostaje zawarta umowa, rzecz jasna w formie pisemnej. Każda ze stron zostaje do czegoś zobowiązana. Bank jest zobowiązany do udostępnienia kwoty określonej w umowie danemu kredytobiorcy. Ten zaś ma obowiązek zwrócić ową kwotę w terminie zawartym w podpisanej wcześniej umowie. Kredyt jest dość specyficznym typem zobowiązań, zwłaszcza dlatego, że charakteryzują go trzy cechy, a mianowicie terminowość, zwrotność i oprocentowanie. Bank udzielając kredytu dokonuje pewnej inwestycji, która ma przynieść zyski. Niemniej jednak jest to rzecz niepewna. W celu zminimalizowania ryzyka kredytowego bank dokonuje sprawdzenia wierzytelności kredytobiorcy poprzez analizę kredytową. Jednym z rodzajów analizy kredytowej jest scoring kredytowy, a także stosowany równie często scoring behawioralny. W przypadku gdy kredytobiorca staje się niewypłacalny, bank podejmuje odpowiednie kroki, które zostały uprzednio zawarte w umowie.

 

Rodzaje i funkcje kredytu

Wśród kredytów wyróżnia się kredyty gospodarcze inwestycyjne i kredyty gospodarcze obrotowe. Kredyt gospodarczy jest jak sama nazwa wskazuje przeznaczony na działalność gospodarczą. Kredyty gospodarczy udzielany jest osobom fizycznym oraz firmom. Należy dodać, że kredyty gospodarcze inwestycyjne są przeznaczone na zrealizowanie działań, które przynoszą zysk, natomiast kredyty gospodarcze obrotowe są udzielane w celu prowadzenia działalności. Kredyt gospodarczy obrotowy może być z kolei w rachunku kredytowym, rachunku bieżącym, bądź rewolwingowy. Kredyty dla osób fizycznych, które nie są udzielane w celu związanym z jakąkolwiek działalnością gospodarczą, noszą nazwę adekwatną do ich przeznaczenia, czyli kredyty samochodowe, kredyty konsumpcyjne, czy też popularne ostatnio kredyty mieszkaniowe. Kredyty pełnią funkcję emisyjną, gdyż w wyniku ich udzielenia, pewne środki pieniężne dostają się do obiegu, a także dochodową, ponieważ jeśli są przeznaczone na rozwój działalności gospodarczej, zaczyna ona w krótkim czasie przynosić większe zyski niż dotychczas. Szczególnym rodzajem kredytu jest krótkoterminowa chwilówka. Jest to produkt dość kontrowersyjny ze względu na łatwość w uzyskaniu tego rodzaju zobowiązania oraz stosunkowo wysokie oprocentowanie w stosunku do tradycyjnych kredytów bankowych. Chwilówki pełnią funkcję chwilowej pomocy dla osób które pilnie potrzebują gotówki i wiedzą, że w krótkim czasie będą mieli możliwość i zasoby, by zwrócić zaciągnięty dług.