Błąd w PIT 2011! Jak go naprawić?

Pomyłki w rozliczeniu rocznym mogą się zawsze zdarzyć. Trzeba je jednak jak najszybciej poprawić. Jak nanieść korektę?

Terminy składania PIT są absolutne i nieprzekraczalne. Wszystkie podstawowe deklaracje, w tym najpopularniejsze PIT 37 i PIT 36 2012 trzeba złożyć do 30 kwietnia. Każdą literówkę, błąd w nazwie i zły identyfikator podatkowy, trzeba poprawić w drodze korekty. Niezależnie czy zrobimy to przed upływem terminu, czy po – na poprawki mamy prawie 6 lat.

Jak poprawić pomyłki?

Jeśli w zeznaniu podatkowym PIT 2012 zdarzył się błąd, należy wziąć tegoroczny formularz, zaznaczyć okienko „korekta” i jeszcze raz wypełnić go poprawnie. Można też użyć programu do deklaracji podatkowych – tam wystarczy tylko zaznaczyć błędne rubryki i wpisać prawidłowe wartości. Korektę PITów można złożyć przez internet, używając systemu e-Deklaracje.

Wyjaśnienie przyczyn korekty to dokumenty, który służy do wyjaśnienia: dlaczego składamy korektę i co było błędne.

Nie zwlekaj z korektą!

Na poprawki jest co prawda dużo czasu, ale jeśli błędy wynikały z niepoprawnych obliczeń, odwlekanie korekty wiąże się z naliczaniem odsetek. W trybie korekty można też przekazać 1% podatku, jeśli wcześniej się o tym zapomniało. Cześć podatku PIT można jednak oddać tylko do 30 dni po ostatecznym terminie składania deklaracji podatkowych.

Błąd w rozliczeniu PIT! Jak go naprawić?

Pomyłki w zeznaniach podatkowych zawsze mogą się zdarzyć. Co jednak zrobić w takiej sytuacji?

Każda pomyłka, literówka i oczywiście błędy w obliczeniach muszą być poprawione. Właściwie rozliczając PITy 2011 program powinien zapobiec błędom. Jeśli już jednak pojawi się problem, należy wszystko wyjaśnić w korekcie.

Korektę można nanieść elektronicznie. Jeśli rozliczasz PIT przez Internet, możesz wysłać go w ten sposób tylko raz. Kolejna próba będzie już odnotowana jako korekta. Aplikacje rozliczeniowe mają opcję korekty. Można z niej skorzystać nawet, jeśli wcześniejsze rozliczenie nie zostało przeprowadzone w programie.

Na poprawkę swoich błędów mamy 5 lat od końca roku, w którym należało przeprowadzić rozliczenie. Jednak w przypadku źle wyliczonego podatku zwłoka nie jest najlepszym rozwiązaniem. Urząd skarbowy zacznie naliczać odsetki. Każdą korektę należy uzasadnić i dokładnie wyjaśnić jej przyczyny.

Ważną informacją jest też to, że jeśli zapomnimy o przekazaniu 1% podatku, możemy to nadrobić w procesie korekty. 1% dla OPP można oddawać do 30 dni po upływie terminu rozliczeń (30 kwietnia 2012). Ulgi także można odliczać w korekcie. Często zdarza się, że przy składaniu rozliczenia nie udało się zgromadzić potrzebnych dokumentów.