Przejęcie przedsiębiorstwa

Z badań wynika, że tylko 50% transakcji przejęć kończy się powodzeniem. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

Wycena spółek

Wycena taka określa pozycję rynkową firmy oraz jej wartość. Przy takiej wycenie brane są pod uwagę zarówno czynniki materialne jak i niematerialne. Wielu przedsiębiorców podkreśla, że bardzo istotną rolę obecnie odgrywa kapitał intelektualny danej firmy. Wycenami przedsiębiorstw zajmują się wyspecjalizowane firmy, które świadczą usługi doradztwa biznesowego i inwestycyjnego. Specjaliści, zajmujący się tego typu usługami posiadają bardzo duże doświadczenie i wiedzę dotyczącą rynku kapitałowego.

Wycena marki

Głównym celem marki firmy jest identyfikacja usługi, produktu, a także ich wyróżnienie na tle ofert innych przedsiębiorstw. Również marka może zostać przedmiotem transakcji. Znak towarowy to przedstawione graficznie oznaczenia. Służy on do odróżnienia towarów oraz usług jednej firmy od drugiej. Znakiem towarowym może być także logo.

Wnikliwa analiza

Czyli w języku profesjonalistów duedilligence. Działanie to prowadzi do oceny kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej. Analizie takiej powinny zostać poddane wszystkie te firmy, które mają zostać przejęte przez inwestorów z zewnątrz. Przez taką analizę można ocenić zarówno wartość firmy jak i jej szanse na przynoszenie zysków.