Zanim kupisz lub sprzedasz przedsiębiorstwo

Każdy marzy o własnym przedsiębiorstwie. Niektórym udaje się to marzenie zrealizować, jednak nie zawsze wychodzą na tym dobrze. Dlatego powinieneś wiedzieć kilka rzeczy, zanim zdecydujesz się na kupno lub sprzedaż przedsiębiorstwa.

Doradztwo biznesowe

Przy większych inwestycjach warto zawsze skorzystać z ekspertyzy fachowców. Przyglądając się niektórym ofertą nie zawsze jesteśmy w stanie ocenić wszystkie możliwe przeciwności. Czasami może wydawać się, że trafiliśmy na żyłę złota, jednak dopiero spojrzenie eksperta jest w stanie dostrzec mankamenty się za tym kryjące. W takich sytuacjach zawsze warto zadać pytanie, dlaczego ktoś miałby sprzedawać kurę znoszącą złote jajka. Często można trafić na oferty sprzedaży portali internetowych, które ponoć przynoszą kilkutysięczne dochody. Więc dlaczego ktoś je sprzedaje?

Wycena przedsiębiorstwa

W takich sytuacjach zawsze warto skorzystać z pomocy kogoś, kto jest w stanie fachowo wycenić dane przedsiębiorstwo. Także, jeśli to my chcemy je sprzedać. Może się bowiem okazać, że ktoś będzie starał się wmówić nam, że nasza cena jest zbyt wysoka. Posiadając profesjonalną wycenę dysponujemy doskonałym argumentem na takie zarzuty. Przynosi to korzyść obu stronom. Kupujący jest pewien, że nie nadpłaca, a sprzedający, że nie traci na transakcji.

Konsultacja prawna

Istotne jest także, by sprawdzić przedsiębiorstwo, które planujemy nabyć pod kontem zadłużenia i ewentualnych nieścisłości prawnych. Nie do wszystkiego potrzebujemy prawnika, jednak jego pomoc czasami może okazać się nieodzowna. Poszukiwania najlepiej zacząć w Krajowym Rejestrze Dłużników. Warto sprawdzić nie tylko przedsiębiorstwo, ale także sprzedającego i wszystkie należące do niego spółki. Dopiero po takich zabiegach możemy być pewni, że dokonujemy dobrego zakupu.

Przetargi budowlane

Niezależnie od tego czy prowadzisz firmę, czy jesteś osoba prywatną powinieneś wiedzieć, że najpopularniejszą formą zamawiania usług w dzisiejszych czasach jest przetarg. Taki sposób zamawiania np. robót budowlanych sprawdził się w gospodarce rynkowej. Przetargi pozwalają na uzyskiwanie niższych cen za wykonane usługi, jak również dzięki swojej otwartości powodują, że w zasadzie każdy podmiot może brać udział w prowadzonym postępowaniu. Wystarczy dokładnie określić ramy dla potencjalnego usługobiorcy, aby ustrzec się podstawowych błędów jakie towarzyszą przetargom. Kryteria jakie się stawia wykonawcom mogą być różne począwszy od ilości sprzętu jakim ma dysponować, zapleczu technicznym, potencjale osobowym, doświadczeniu a na min. wysokości polisy ubezpieczeniowej kończąc. Ważne żeby na etapie zamawiania usługi mieć pełną jasność stawianych wymagań wykonawcy. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych nieporozumień. Przetargi budowlane, które w znacznym stopniu opierają się o dokumentację techniczną nie są obarczone tak dużym ryzykiem powstania rozbieżności między usługobiorcą a usługodawcą. Na każdym etapie postępowania przetargowego potencjalny usługobiorca powinien mieć możliwość zadawania pytań. Dzięki takim działaniom przetargi mogą nam przynieść wymierne korzyści w postaci szybkiej realizacji usługi i jednoczesnego obniżenia kosztów.

Transmisja telekonferencji

Przekaz wideo umożliwia transmisję fonii i wizji z biznesowych spotkań w realnym czasie do Internetu, dzięki czemu możliwe jest oglądanie danego wydarzenia przez nieograniczoną ilość ludzi z jakiegokolwiek miejsca na świecie.

Transmitowanie zebrań biznesowych na żywo do sieci jest nowoczesnym typem przekazu, ułatwiającym funkcjonowanie firmy, otwierającym nowe perspektywy i formy kontaktu z klientem firmom, instytucjom oraz osobom prywatnym.

Zalety transmisji on-line:

  • pozwala zaoszczędzić pieniądze, jakie wydane byłyby na dojazd ludzi z różnych kraju bądź świata, organizację lokalu spotkania oraz jedzenie dla uczestników danej konferencji
  • umożliwia udział w spotkaniu osobom, które z różnych przyczyn nie mogłyby się osobiście pojawić na spotkaniu
  • przekaz on-line jest nowoczesną metodą promocji reklamy, pozbawiającą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców
  • czyni Państwa firmę bardziej prestiżową i nadaje wydarzeniu niebanalnej formy

 

Gdzie pomocna będzie Państwu transmisja wydarzenia on-line?

  • konferencje prasowe
  • konferencje naukowe
  • szkolenia firm
  • posiedzeń zarządu
  • spotkań marketingowych
  • wszelkich imprez okolicznościowych, śluby, wręczenia dyplomów, ect.

 

Przetargi i zamówienia publiczne

Postępowanie przetargowe określa sposób wyboru oferty w celu podpisania i wykonania umowy. Istnieje kilka rodzajów przetargów: przetarg nieograniczony, ograniczony, zapytanie o cenę, konkurs, negocjacje, aukcja, licytacja elektroniczna i dialog konkurencyjny. Wyszukiwarka przetargów wskazuje, że najbardziej popularnym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony (81,84% wszystkich ogłoszonych przetargów – w 2011 roku), zamówienie z wolnej ręki (13,03%) oraz zapytanie o cenę (2,65% – w 2011 roku). Przetarg to oferta biznesowa skierowana do każdego przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w jej najważniejszym dokumencie jakim jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dzięki obowiązkowi jawności ogłoszeń baza przetargów znajduje się na stronach rządowych (UZP). Udostępniona tam wyszukiwarka przetargów pozwala każdej firmie na zapoznanie się z bieżącymi zamówieniami publicznymi oraz wynikami już przeprowadzonych. Przetarg w całości finansowany jest ze środków publicznych. Poza bazą przetargów umieszczona na stronach UZP wiele firm specjalizuje się w doborze ofert dla konkretnych firm. Dodatkowo taka baza przetargów jest często wzbogacone o ogłoszenia osób prywatnych i instytucji nie podlegających pod Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Wspólny Słownik Zamówień CPV

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) pierwotnie powstał w 2003 roku, zmodyfikowano go w 2008 roku. Celem jego powstania było usystematyzowanie rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują podmioty gospodarcze. Słownik opiera się na strukturze drzewa i zawiera 45 rodzajów działalności określone 8-cyfrowymi kodami dzielące je na działy, grupy, klasy i kategorie. Cały system jest oparty na zasadzie grupowania podobnych kategorii w większe całości. Zamawiający używa tej wyszukiwarki kodów CPV by precyzyjnie określić dziedzinę prowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca natomiast otrzymuje klarowne informacje dotyczące zakresu działań jakie od niego się oczekuje podczas prowadzonego postępowania przetargowego. Dodatkowo Wspólny Słownik Zamówień pozwolił poprzez swoją budowę podzielić oferty przetargowe na 3 grupy: przetargi budowlane, przetargi na dostawy oraz przetargi na usługi. Wyszukując oferty przetargowe można posiłkować się kodami CPV w celu znalezienia konkretnego zamówienia, które zawiera przeszukiwana baza przetargów. Nie zawsze jednak portale przetargowe zadbały o to aby taki wybór był możliwy. Czasem jest to tylko podział na dostawy, usługi i roboty budowlane.

Zamówienia publiczne w 2012 roku

Zakłady i instytucje państwowe podlegają w kwestii zamówień Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Każde zamówienie powyżej kwoty 14 tysięcy euro zostaje ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznych. Ta baza przetargów codziennie jest powiększana o kilka tysięcy nowych ogłoszeń. Wartość zamówień publicznych na Polskim rynku w 2012 roku oszacowana została na około 48 mld zł. Przetargi budowlane stanowić będą 63% wartości, przetargi na dostawy 20% a przetargi na usługi 17%. Najpopularniejszym trybem przeprowadzania postępowania przetargowego jest przetarg nieograniczony (w 2011 roku w prawie 82% wszystkich przeprowadzonych postępowaniach skorzystano z tego trybu). Instytucje Państwowe przyczyniły się do rozpowszechnienia formuły przetargów, a wyszukiwarka przetargów pomaga w optymalizacji, konkurencyjności i dostępności ofert przetargowych dla przedsiębiorstw. Dla ułatwienia rząd wprowadził sztywny kurs złotego w stosunku do euro ( w 2012 roku wynosi 4,0196) stanowiący podstawę przeliczania zamówień publicznych. Ułatwia on zamawiającemu określić czy dany przetarg spełnia wymogi progowe obejmujące go Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Ekspansja wartości zamówień publicznych w Polsce rozpoczęła się po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku głównie dzięki programom pomocowym.

Przetargi

Przetargi to najpopularniejsza forma udzielania zamówienia przez firmy. Mogą to więc być przetargi budowlane, przetargi na usługi lub dostawy. W sektorze finansów publicznych każde zamówienie powyżej kwoty 14 tysięcy euro podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający umieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu, a na swojej stronie specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) będącą najważniejszym dokumentem prowadzonego postępowania przetargowego. Dla wielu wykonawców BIP to również baza przetargów i tam wyszukują interesujące ich ogłoszenia, następnie przygotowują oferty i składają w siedzibie zamawiającego. Jednakże ta wyszukiwarka przetargów ma sporo wad i lepiej korzystać z komercyjnych serwisów, które przygotowują zestawienia ogłoszeń pod konkretne firmy. Otwarcie ofert następuje w określonym w SIWZ terminie. Zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji, następnie wybiera najkorzystniejszą ofertę poprzez kryteria określone w specyfikacji. Kryteria mogą być różne ale zazwyczaj decyduje najniższa cena. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadamia wszystkich uczestników postępowania przetargowego a następnie – po upływie określonego czasu podpisuje z wybranym oferentem umowę na wykonanie zamówienia publicznego. Przetarg to doskonała oferta biznesowa, która gwarantuje zapłatę wykonawcy za wykonanie umowy z publicznych środków finansowych.

Biuro rachunkowe Słupca

Jeżeli właśnie założyłeś firmę pewnie wiesz ile wysiłku, czasu i dokładności kosztuje Cię prowadzenie swojej księgowości. Właściciele firm częściej jednak stawiają na pomoc fachowców. Jak ich znaleźć? Dobre biuro rachunkowe cechuje odpowiednia kadra ekspertów. Taki team potrafi poprowadzić całą prawną stronę Twojej działalności, począwszy od rachunkowości, poprzez porady w zakresie prawa pracy, podatkowego, finansów skończywszy na ubezpieczeniach społecznych. Usługi księgowe należą do najbardziej popularnych, ponieważ gro małych przedsiębiorców potrzebuje jedynie tej usługi, jednakże istnieją duże firmy, które nie obędą się bez wyżej wymienionych rzeczy. Czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego? Przede wszystkim opinią i jakością wykonywanych usług. Każdy kto chociaż raz miał kłopoty z księgowaniem wie, że tu potrzebny jest ktoś komu można zaufać. Dodatkowo prócz jakości należy wziąć oczywiście pod uwagę cenę oraz kompleksowość wykonywanych usług. Dobrze, aby biuro rachunkowe, które będzie dla Ciebie pracowało miało także zaufanych radców i prawników. Ostrożności i dobrych porad nigdy zbyt wiele.