Ulga prorodzinna – kto może z niej korzystać?

Podatnicy, którzy wychowują dzieci mogą zmniejszyć swój podatek o tzw. ulgę na dzieci. Dotyczy ona zarówno rodziców, jaki i opiekunów prawnych oraz rodzin zastępcze.

Komu należy się ulga?

Ulga ta może zostać uwzględniona jedynie w podatku dochodowym obliczonym od dochodów opodatkowanych według skali podatkowej. Oznacza to, że podatnicy, którzy składają roczne zeznanie podatkowe na druku PIT 36 lub PIT 37 mogą tę ulgę otrzymać. Ulga prorodzinna przysługuje na niepełnoletnie dzieci, niesamodzielne finansowo. Gdy dzieci studiują, ulga jest przedłużana i wygasa z chwilą ukończenia 25 lat. Ulga nie dotyczy rodziców, których dziecko wstąpiło w związek małżeński , zaczęło się samodzielnie utrzymać lub skończyło 18 lat.

Podatnicy często zastanawiają się jak wypełnić PIT 36l, aby otrzymać ulgę prorodzinną. To odliczenie nie może zostać uwzględnione na formularzu PIT 36l 2012.

Jakie dokumenty dołączyć do zeznania?

Nie ma obowiązku dołączania dokumentów do zeznania. Jedynie na żądanie organów podatkowych, lub organów kontroli skarbowej podatnik musi przedstawić:

  • odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
  • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

 

Wysokość przysługującego odliczenia

Miesięcznie, na każde dziecko kwota odliczenia wynosi 92,67 zł. Odliczenie dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL.

Błąd w rozliczeniu PIT! Jak go naprawić?

Pomyłki w zeznaniach podatkowych zawsze mogą się zdarzyć. Co jednak zrobić w takiej sytuacji?

Każda pomyłka, literówka i oczywiście błędy w obliczeniach muszą być poprawione. Właściwie rozliczając PITy 2011 program powinien zapobiec błędom. Jeśli już jednak pojawi się problem, należy wszystko wyjaśnić w korekcie.

Korektę można nanieść elektronicznie. Jeśli rozliczasz PIT przez Internet, możesz wysłać go w ten sposób tylko raz. Kolejna próba będzie już odnotowana jako korekta. Aplikacje rozliczeniowe mają opcję korekty. Można z niej skorzystać nawet, jeśli wcześniejsze rozliczenie nie zostało przeprowadzone w programie.

Na poprawkę swoich błędów mamy 5 lat od końca roku, w którym należało przeprowadzić rozliczenie. Jednak w przypadku źle wyliczonego podatku zwłoka nie jest najlepszym rozwiązaniem. Urząd skarbowy zacznie naliczać odsetki. Każdą korektę należy uzasadnić i dokładnie wyjaśnić jej przyczyny.

Ważną informacją jest też to, że jeśli zapomnimy o przekazaniu 1% podatku, możemy to nadrobić w procesie korekty. 1% dla OPP można oddawać do 30 dni po upływie terminu rozliczeń (30 kwietnia 2012). Ulgi także można odliczać w korekcie. Często zdarza się, że przy składaniu rozliczenia nie udało się zgromadzić potrzebnych dokumentów.

Nie masz PIT-11? Musisz się rozliczyć nawet bez niego

Pracodawcy mają obowiązek wysłania informacji PIT-11 do końca lutego. Zdarzają się jednak opóźnienia. Nie możesz jednak uznać, że to zwalnia Cię z rozliczenia!

Jak już na pewno wiesz, rozliczenia PIT 2011 kończą się 30 kwietnia 2012 roku. Rozliczając się na PIT-37, uzupełniasz druk w oparciu o informacje od szefa. Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie PITu 11 do 29 lutego. Co, jeśli nie masz jeszcze swojego formularza? Rozliczenie pitu zawsze należy przeprowadzić w terminie, więc lepiej nie ignorować tego faktu.

Możliwe, że druk zgubił się w trakcie wysyłki albo został pominięty przez nieuwagę. Warto więc przypomnieć o sobie. Gdyby faktycznie problem był głębszy i wynikał z próby ukrycia informacji przed pracownikiem, należy zgłosić to do urzędu skarbowego.

Najważniejsze, że nawet gdy mimo przypomnień ustnych i pisemnych PIT 11 ciągle się nie pojawi, trzeba się rozliczyć w wyznaczonym terminie. To jest oczywiście możliwe, ale wymaga więcej zachodu. Trzeba zdobyć dokumenty, które potwierdzają kwoty przychodów i opłacanych składek. Idealny do tego celu jest druk RMUA. Można go zdobyć w ZUS-ie.

Gdyby mimo starań do 30 kwietnia nie udało zdobyć się pewnych i kompletnych informacji, trzeba użyć tych, które udało się zdobyć, nawet jeśli nie mamy pewności. Lepiej złożyć zeznanie podatkowe z błędami, które można poprawić, ale w terminie. Być może PIT-11 dotrze już po złożeniu deklaracji, a wtedy można już spokojnie złożyć korektę.