Przetargi budowlane

Niezależnie od tego czy prowadzisz firmę, czy jesteś osoba prywatną powinieneś wiedzieć, że najpopularniejszą formą zamawiania usług w dzisiejszych czasach jest przetarg. Taki sposób zamawiania np. robót budowlanych sprawdził się w gospodarce rynkowej. Przetargi pozwalają na uzyskiwanie niższych cen za wykonane usługi, jak również dzięki swojej otwartości powodują, że w zasadzie każdy podmiot może brać udział w prowadzonym postępowaniu. Wystarczy dokładnie określić ramy dla potencjalnego usługobiorcy, aby ustrzec się podstawowych błędów jakie towarzyszą przetargom. Kryteria jakie się stawia wykonawcom mogą być różne począwszy od ilości sprzętu jakim ma dysponować, zapleczu technicznym, potencjale osobowym, doświadczeniu a na min. wysokości polisy ubezpieczeniowej kończąc. Ważne żeby na etapie zamawiania usługi mieć pełną jasność stawianych wymagań wykonawcy. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnych nieporozumień. Przetargi budowlane, które w znacznym stopniu opierają się o dokumentację techniczną nie są obarczone tak dużym ryzykiem powstania rozbieżności między usługobiorcą a usługodawcą. Na każdym etapie postępowania przetargowego potencjalny usługobiorca powinien mieć możliwość zadawania pytań. Dzięki takim działaniom przetargi mogą nam przynieść wymierne korzyści w postaci szybkiej realizacji usługi i jednoczesnego obniżenia kosztów.