Transmisja telekonferencji

Przekaz wideo umożliwia transmisję fonii i wizji z biznesowych spotkań w realnym czasie do Internetu, dzięki czemu możliwe jest oglądanie danego wydarzenia przez nieograniczoną ilość ludzi z jakiegokolwiek miejsca na świecie.

Transmitowanie zebrań biznesowych na żywo do sieci jest nowoczesnym typem przekazu, ułatwiającym funkcjonowanie firmy, otwierającym nowe perspektywy i formy kontaktu z klientem firmom, instytucjom oraz osobom prywatnym.

Zalety transmisji on-line:

  • pozwala zaoszczędzić pieniądze, jakie wydane byłyby na dojazd ludzi z różnych kraju bądź świata, organizację lokalu spotkania oraz jedzenie dla uczestników danej konferencji
  • umożliwia udział w spotkaniu osobom, które z różnych przyczyn nie mogłyby się osobiście pojawić na spotkaniu
  • przekaz on-line jest nowoczesną metodą promocji reklamy, pozbawiającą dotrzeć do szerokiego grona odbiorców
  • czyni Państwa firmę bardziej prestiżową i nadaje wydarzeniu niebanalnej formy

 

Gdzie pomocna będzie Państwu transmisja wydarzenia on-line?

  • konferencje prasowe
  • konferencje naukowe
  • szkolenia firm
  • posiedzeń zarządu
  • spotkań marketingowych
  • wszelkich imprez okolicznościowych, śluby, wręczenia dyplomów, ect.

 

Przetargi i zamówienia publiczne

Postępowanie przetargowe określa sposób wyboru oferty w celu podpisania i wykonania umowy. Istnieje kilka rodzajów przetargów: przetarg nieograniczony, ograniczony, zapytanie o cenę, konkurs, negocjacje, aukcja, licytacja elektroniczna i dialog konkurencyjny. Wyszukiwarka przetargów wskazuje, że najbardziej popularnym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony (81,84% wszystkich ogłoszonych przetargów – w 2011 roku), zamówienie z wolnej ręki (13,03%) oraz zapytanie o cenę (2,65% – w 2011 roku). Przetarg to oferta biznesowa skierowana do każdego przedsiębiorcy, który spełnia warunki określone w jej najważniejszym dokumencie jakim jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dzięki obowiązkowi jawności ogłoszeń baza przetargów znajduje się na stronach rządowych (UZP). Udostępniona tam wyszukiwarka przetargów pozwala każdej firmie na zapoznanie się z bieżącymi zamówieniami publicznymi oraz wynikami już przeprowadzonych. Przetarg w całości finansowany jest ze środków publicznych. Poza bazą przetargów umieszczona na stronach UZP wiele firm specjalizuje się w doborze ofert dla konkretnych firm. Dodatkowo taka baza przetargów jest często wzbogacone o ogłoszenia osób prywatnych i instytucji nie podlegających pod Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.