Zamówienia publiczne w 2012 roku

Zakłady i instytucje państwowe podlegają w kwestii zamówień Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Każde zamówienie powyżej kwoty 14 tysięcy euro zostaje ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznych. Ta baza przetargów codziennie jest powiększana o kilka tysięcy nowych ogłoszeń. Wartość zamówień publicznych na Polskim rynku w 2012 roku oszacowana została na około 48 mld zł. Przetargi budowlane stanowić będą 63% wartości, przetargi na dostawy 20% a przetargi na usługi 17%. Najpopularniejszym trybem przeprowadzania postępowania przetargowego jest przetarg nieograniczony (w 2011 roku w prawie 82% wszystkich przeprowadzonych postępowaniach skorzystano z tego trybu). Instytucje Państwowe przyczyniły się do rozpowszechnienia formuły przetargów, a wyszukiwarka przetargów pomaga w optymalizacji, konkurencyjności i dostępności ofert przetargowych dla przedsiębiorstw. Dla ułatwienia rząd wprowadził sztywny kurs złotego w stosunku do euro ( w 2012 roku wynosi 4,0196) stanowiący podstawę przeliczania zamówień publicznych. Ułatwia on zamawiającemu określić czy dany przetarg spełnia wymogi progowe obejmujące go Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Ekspansja wartości zamówień publicznych w Polsce rozpoczęła się po wstąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej w 2004 roku głównie dzięki programom pomocowym.