Przetargi

Przetargi to najpopularniejsza forma udzielania zamówienia przez firmy. Mogą to więc być przetargi budowlane, przetargi na usługi lub dostawy. W sektorze finansów publicznych każde zamówienie powyżej kwoty 14 tysięcy euro podlega Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. Zamawiający umieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu, a na swojej stronie specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) będącą najważniejszym dokumentem prowadzonego postępowania przetargowego. Dla wielu wykonawców BIP to również baza przetargów i tam wyszukują interesujące ich ogłoszenia, następnie przygotowują oferty i składają w siedzibie zamawiającego. Jednakże ta wyszukiwarka przetargów ma sporo wad i lepiej korzystać z komercyjnych serwisów, które przygotowują zestawienia ogłoszeń pod konkretne firmy. Otwarcie ofert następuje w określonym w SIWZ terminie. Zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji, następnie wybiera najkorzystniejszą ofertę poprzez kryteria określone w specyfikacji. Kryteria mogą być różne ale zazwyczaj decyduje najniższa cena. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadamia wszystkich uczestników postępowania przetargowego a następnie – po upływie określonego czasu podpisuje z wybranym oferentem umowę na wykonanie zamówienia publicznego. Przetarg to doskonała oferta biznesowa, która gwarantuje zapłatę wykonawcy za wykonanie umowy z publicznych środków finansowych.