Systemy jakości bezpieczeństwa żywności i pasz

system BRC, IFS, HACCPFirma Quality Assurance Poland świadczy usługi doradcze w zakresie systemów bezpieczeństwa żywności HACCP, ISO 22000 w przemyśle gastronomii i handlu żywnością. Wdrażamy standardy sieciowe BRC Globar Food Standard issue 6, IFS version 6 oraz dobre praktyki produkcyjnych GMP i higieniczne GHP w tym uzupełnienie normy PAS 220:2008. Prowadzimy również audyty wewnętrzne i przeglądy zarządzania dodatkowo przeprowadzamy audyty dostawców surowców i usług.
Organizujemy szkolenia wewnętrzne pracowników i kursy doszkalające załogę, programy szkoleń dostosowane do indywidualnych potrzeb Klientów. Szkolenia pracowników, wdrożenia standardów IFS i BRC opartych o HACCP dla firm produkcyjnych, firm logistycznych, transportu, produkcji opakowań, brokerów. Pomoc przed certyfikacją. Prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania.
Aktualizujemy dokumentację systemów jakości, w tym Haccap w oparciu o zmiany w procesach firmy, zmianach w technologii produkcji lub zmianach w standardach, normach i przepisach prawa. Opracowujemy księgę HACCP dla sklepów spożywczych, hurtowni oraz zakładów żywienia zbiorowego. Prowadzimy również sprzedaż wzorcowej dokumentacji procedur i instrukcji GHP/GMP (pdf, ppt, doc).
Specjalizujemy się w doradztwie technologicznym i prawnym w zakresie oznakowania produktów i opakowań do kontaktu z żywnością

Dla sektora paszowego oferujemy wdrożenia GMP+ – standard kierowany do producentów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również dla przedsiębiorstw transportowych i handlowców działających na rynku paszowym. Celem standardu GMP plus jest zagwarantowanie, aby poprzednio transportowane pasze, mieszanki paszowe, premiksy oraz towary innego typu, nie powodowały naruszenia maksymalnych poziomów zanieczyszczeń krzyżowych. Dobra Praktyka Produkcyjna to działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, aby obrót żywności dla ludzi i zwierząt odbywał się w sposób zapewniający jej właściwą jakość zdrowotną, zgodnie z jej przeznaczeniem. Zasady GMP plus określają wszelkie czynności związane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczeństwa zdrowotnego przewożonych produktów, zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi głównych założeń technicznych, wyposażenia, praktyk postępowania i metod mycia i dezynfekcji.

Bieżąca aktualizacja dokumentacji, nadzór nad koniecznymi zapisami, szkolenia pracowników i audyty wewnętrzne zgodnie z przyjętym planem oraz pełen zakres nadzoru nad procedurami i instrukcjami GHP/GMP – wszystko na zlecenie, którego koszt będzie nieporównywalnie niższy od tego, który ponosisz zajmując się tym osobiście lub zatrudniasz specjalnie w tym celu pracownika na etacie.