Promocja kredytów mieszkaniowych „Marża idealna”

W Deutsche Bank PBC trwa promocja kredytów mieszkaniowych w PLN – „Marża idealna„. Z promocji, w ramach której w pierwszym roku kredytowania marża wynosi 0%, mogą skorzystać klienci, którzy zawnioskują o kredyt do 31 marca 2012 r. W Deutsche Bank PBC do końca lutego b. r. obowiązuje także promocja „Prowizja 0%”. Promocją „Marża idealna” objęte zostały kredyty mieszkaniowe w PLN o wartości powyżej 100 tys. zł oprocentowane stopą zmienną. Promocja dotyczy finansowania mieszkań i domów zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Na promocyjne warunki mogą liczyć klienci, którzy przystąpią do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI oferowanego z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie. Minimalna składka inicjująca, pozwalająca na skorzystanie z promocji, wynosi 4 500 zł, a minimalna składka miesięczna – 136 zł. Pozostałe warunki umożliwiające skorzystanie z promocji, to: zawarcie umowy o kartę kredytową oraz dokonywanie nią płatności przez co najmniej 12 miesięcy, a także otwarcie rachunku osobistego i zasilanie go miesięcznymi wpływami. Marża, która w ciągu pierwszych 12 miesięcy kredytowania (liczona od daty wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy) wynosi 0% (niezależnie od LTV), po okresie promocyjnym ulegnie zmianie. Kredyt będzie oprocentowany według stopy zmiennej z marżą ustaloną w umowie dla pozostałego okresu kredytowania – uzależnioną od wskaźnika LTV oraz uwzględniającą obniżkę za wypełnienie dodatkowych warunków (przystąpienie do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI, posiadanie konta osobistego z określonymi wpływami oraz karty kredytowej). Po pierwszym roku kredytowania marża może wynieść 0,8%. Aktualnie w Deutsche Bank PBC obowiązują trzy promocje kredytów mieszkaniowych: „Eko Lokum” – oferta dotycząca kredytów udzielanych na nieruchomości ekologiczne, „Marża idealna” oraz „Prowizja 0%”. Deutsche Bank PBC nie udziela kredytów hipotecznych bez sprawdzania w biku. Promocje można łączyć. Warunkiem skorzystania jednocześnie z promocji „Marża idealna” i „Prowizja 0%” jest przystąpienie do produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego db Inwestuj w Przyszłość Stabilny Wzrost VI. W tym przypadku składka inicjująca wynosi 6 750 zł, a minimalna składka miesięczna – 204 zł. Warunki promocji ” Eko Lokum”, to: – dostarczenie przez klienta certyfikatu energetycznego; – waluta kredytu: PLN, EUR; – prowizja przygotowawcza z tytułu udzielenia kredytu: obniżona do poziomu 1%; – oprocentowanie: zmienne lub stałe; – prowizja za przedterminową spłatę: bez opłat po 3 latach od wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy (w przypadku połączenia promocji „Eko Lokum” z promocją „Marża idealna” prowizja za wcześniejszą spłatę pobierana jest przez 5 lat). Warunki promocji „Prowizja 0%”: – waluta kredytu: PLN, EUR; – minimalna kwota kredytu: 100 tys. zł; – brak prowizji przygotowawczej z tytułu udzielenia kredytu; – oprocentowanie: zmienne; – prowizja za przedterminową spłatę kredytu: bez opłat po 5 latach od wypłaty kredytu lub jego pierwszej transzy, w innym przypadku 2% od kwoty spłaty.