Kredyty hipoteczne

Najbliższe zmiany w kredytach hipotecznych.

18.12.2011 – wchodzi w życie zmiana ustawy o kredycie konsumenckim.
Co się zmieni?

 1.  Podniesiona sumy kredytu od której bank nie będzie mógł pobierać opłaty za wcześniejszą spłatę – do około 255 000 zł – tutaj na korzyść dla klienta
 2. Brak możliwości naliczania przez banki odsetek od opłat i prowizji co z najprawdopodobniej oznacza, iż klient będzie musiał pokryć je ze swojej kieszeni
 3. Klient dostanie będzie informowany w sposób umożliwiający mu porównanie w szczegółach ofert bankowych. Będzie to kilka dodatkowych stron więcej dokumentów dotyczących oferty banku.

Jak może to wpłynąć na rynek kredytowy?
Banki nie do końca wiedzą jak interpretować przepisy więc najprawdopodobniej banki będą oglądać się na siebie co robi konkurencja. Więc zanim wyklaruje się sytuacji może minąć jakiś czas. Dla klienta oznacza to utrudniania w staraniu się o kredyt. Zwłaszcza chodzi o zapis dotyczący braku możliwości kredytowania opłat i prowizji spowoduje, że klient będzie musiał znaleźć dodatkową środki na pokrycie takowych opłat. Także decyzje aktualne mogą być aneksowane więc oznacza to utrudniania dla klienta. Banki nie do końca wiedzą jeszcze, co zrobić z umowami, które nie podpiszą się do 18.12.2011 – pomysły są różne, od konieczności składania nowego wniosku, poprzez składanie oświadczeń, robienie korekt, składanie wyjaśnień itd. Możliwa jest też sytuacja, że banki poczekają, co zrobi konkurencja. Banki mogą nie wyrobić się z przygotowaniem swoich systemów do generowania dodatkowych dokumentów.

01.01.2012 – tego dnia z kolei w życie wchodzi zmodyfikowana Rekomendacja S.
Co się zmienia?

 1. Zgodnie z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego, zawartymi w znowelizowanej Rekomendacji S, banki od przyszłego roku zmuszone są liczyć zdolność kredytową klientów maksymalnie dla okresu 25 lat, nawet gdyby kredyt zaciągany był na dłużej.
 2. DTI (obciążenie kredytowe w stosunku do dochodu) dla kredytów w walutach rata (łącznie z innymi obciążeniami kredytowymi) nie może przekroczyć 42 proc. wartości dochodów, bez względu na wysokość zarobków.
 3. Dodatkowo, przy wyliczaniu zdolności banki powinny uwzględnić obniżkę dochodów klienta związaną z przejściem na emeryturę

Co to oznacza dla klienta?
Szacuje się, że Rekomendacji S utrudnią dostęp do kredytów hipotecznych grupie około 15-20 proc. klientów. Skrócenie okresu powoduje wzrost raty – a co za tym idzie gorzej będzie ze zdolnością kredytową. Dla walut DTI będzie musiało wynosić 42% – w takiej sytuacji, maksymalna zdolność szacunkowo spadnie o 40. Uwzględnianie zmiany obniżki dochodu – może spowodować, że banki masowo skrócą okres kredytowania do 65 roku życia, bądź też wprowadzenie dla takich osób jedynie kredytów z ratą malejącą – czyli oznacza to spadek zdolności kredytowej Ograniczenie LTV do 80-90% co oznacza zabezpieczanie Kredytów od brakującego wkładu własnego jeśli LTV jest wyższe niż 80-90%.

Na dzisiaj nie wiemy jeszcze jak poszczególne banki będą do tego podchodziły i jak rozwiążą poszczególne problemy. Podsumowując ok 220 tys kredytów hipotecznych jest udzielanych rocznie. Powyższe zmiany spowodują, że ok 40 tysięcy ludzi w związku z wprowadzony i zmianami nie dostanie kredytu.

A jak można zwiększyć swoją zdolność do zaciągnięcia kredytu:

 1. Dołączyć rodzinę do kredytu
 2. Oszczędzać na wkład własny lub poprosić najbliższych o wsparcie
 3. Negocjować z deweloperem
 4. Spłacić kredyty już posiadane
 5. Pokazywać rzeczywiste dochody z działalności gospodarczej
 6. Negocjować z pracodawcą wynagrodzenie lup po prostu zmienić pracę
 7. Wejść w związek małżeński – rodzina na swoim, niższe koszty utrzymania jednego gospodarstwa
 8. Skorzystać z programów specjalnych np. produkt systematycznego oszczędzania
 9. Wybranie rat stałych a przy dłuższym okresie malejące mogą okazać się malejące – zmiany
 10. Wybrać bank który uwzględni nasze dochody – premie, wynajem, ryczałt
 11. Poradzić się doradcy finansowego który bank liczy zdolność najlepiej.